Nazad

61. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 23.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 60. sjednic
  2. Finansijski iskazi sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza i Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2013. godinu sa osvrtom na realizaciju Skupštinskih zaključaka objavljenih u „Službenom listu Crne Gore“, br. 57/13.
  3. Finansijski izvještaj i Izvještaj o radu Agencije za ljekove i medicinska sretstva za 2013. godinu
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: