Nazad

64. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 18.07.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 62. sjednice
  2. Izvještaj o stanju energetskog sektora u 2013. godini;
  3. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2013. godinu sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore (“Službeni list CG”, br. 56/13);
  4. Predlog za kontrolno saslušanje Slavoljuba Stijepovića - ministra prosvjete, Duška Rajkovića - direktora JU Centar za stručno obrazovanje, Zoje Bojanić Lalović - direktorke JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva i Nenada Šoškića - direktora JU Centar savremene umjetnosti, povodom negativnog mišljenja Državne revizorske institucije o reviziji godišnjih finansijkih izvještaja navedenih institucija na zahtjev jedne trećine članova Odbora, Aleksandra Damjanovića, Srđana Milića, Strahinje Bulajića, Milutina Đukanović i Mladena Bojanića (čla
  5. Plan za upravljanje finansijskom krizom na nivou cjelokupnog finansijskog sistema (National Contingency plan).

Dokumenta:

Izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2013. godinu

Datum: 22.07.2014.
Broj akta: 00-72/14-29/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2013. godini

Datum: 22.07.2014.
Broj akta: 00-72/ 14-27
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 18.07.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik