Nazad

33. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 12.06.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Amandman na Predlog zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu,

  koji je podnio poslanik Emilo Labudović;

 2. Amandmani (7) na Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja,

  koje su podnijeli:
  - poslanik Emilo Labudović- 6 Amandmana,
  - poslanici Zorica Kovačević i dr Halil Duković- jedan Amandman;

 3. Amandmani (4) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore,

  koje su podnijeli poslanici dr Halil Duković i Marta Šćepanović i

 4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: