Nazad

30. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 22.07.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 28. i 29. sjednice Odbora
 2. Predlog odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Lovćen“;
 3. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata,

  koji su podnijeli poslanici Veljko Vasiljević i Branka Bošnjak;

 4. Amandmani (dva) na Predlog zakona o prevozu opasnih materija,

  koje je podnijela poslanica Branka Bošnjak;

 5. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koje su podnijeli:

  - poslanici Neven Gošović i Obrad Gojković(dva);
  - poslanica Branka Bošnjak (jedan);
  - poslanici Srđan Milić, Neven Gošović, Danko Šarančić i Obrad Gojković (pet).

 6. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata podnijeli poslanici:

  Srđan Milić i Snežana Jonica (pet amandmana, 01-3/14-1/6),
  Predrag Sekulić, Branko Čavor i Zorica Kovačević (četiri amandman, 01-3/14-1/7) i
  Saša Pešić i Marta Šćepanović (jedan amandman, 01-3/14-1/8);

 7. Amandmani na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju podnijeli poslanici Neven Gošović i Velizar Kaluđerović (tri amandmana, 11-4/14-1/10).

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 22.07.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o donošenju Prostornog plana posebne namjene NP "Lovćen"

Datum: 22.07.2014.
Broj akta: 27-5/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o prevozu opasnih materija

Datum: 22.07.2014.
Broj akta: 01-1/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj