Nazad

53. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, 22.07.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Upoznavanje članova Odbora sa dopisom Ministarstva rada i socijalnog staranja broj: 570-212/14-2
  2. Amandmani (2) na Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu

    čiji je podnosilac poslanik Janko Vučinić;

  3. Amandmani (2) na Predlog zakona o zaštiti i zdravlju na radu

    čiji su podnosioci poslanici Srđan Perić i Džavid Šabović;

  4. Amandman na Predlog zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

    čiji je podnosilac poslanik Janko Vučinić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 22.07.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik