Nazad

20. śednica Odbora za antikorupciju, 25.07.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Sačinjavanje izvještaja sa kontrolnog saslušanja ministra ekonomije i direktora Zavoda za intelektualnu svojinu povodom predstavke Udruženja kompozitora Crne Gore saglasno članu 77 stavu 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore
  2. Utvrđivanje rezimea rasprave sa konsultativnog saslušanja ministra finansija, direktora Uprave za javne nabavke, predsjednika Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki Crne Gore, predsjednika Komisije za koncesije i direktora Uprave za inspekcijske poslove na temu “Rizici-korupcija u javnim nabavkama“
  3. Informacija o predstavkama upućenim Odboru i utvrđivanje postupanja po njima
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.07.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik