Nazad

85. śednica Zakonodavnog odbora, 27.10.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti;
 2. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu;
 3. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovačke o ekonomskoj saradnji;
 4. Predlog zakona o strancima;
 5. Predlog zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama;
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,

  koji su podnijeli poslanici Srđan Milić i Snežana Jonica;

 7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga,

  koji je podnio poslanik Andrija Popović;

 8. Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore,

  koji je podnio poslanik Andrija Popović;

 9. Razmatranje Zaključka Kolegijuma predsjednika Skupštine Crne Gore, br.00-32-5/14-42 od 22.jula 2014.godine.
 10. Amandman na Predlog zakona o upravnom postupku

  koji je podnio poslanik Slaven Radunović.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o strancima

Datum: 03.11.2014.
Broj akta: 24-3/14-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o dopuni Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga

Datum: 03.11.2014.
Broj akta: 24-7/14-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 03.11.2014.
Broj akta: 00-32-1/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o potvrđivanju konvencije o nuklearnoj sigurnosti

Datum: 03.11.2014.
Broj akta: 15-4/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 27.10.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopuni Krivičnog zakonika Crne Gore

Datum: 27.10.2014.
Broj akta: 23-2/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj