Nazad

79. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 14.11.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o autoputu Bar-Boljare sa pratećim materijalima:

    - Ugovor o projektovanju i izgradnji autoputa Bar – Boljare;
    - Ugovor o preferencijalnom zajmu za kupca za Projekat izgradnje autoputa Bar –Boljare, dionica Smokovac –Mateševo između Vlade Crne Gore i izvozno – uvozne banke Kine i
    - Uslovi ugovaranja za postrojenje i projektovanje – izgradnju, Međunarodne federacije inženjera konsultanata (FIDIC)

  2. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o autoputu Bar - Boljare

Datum: 19.11.2014.
Broj akta: 14-1/14-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik

Datum: 14.11.2014.
Broj akta: :
Vrsta dokumenta: Zapisnik