Nazad

82. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 20.11.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2013.godinu sa Izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2013.godinu i Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2013 - oktobar 2014.godine
  2. Tekuća pitanja.

Dokumenta: