Nazad

29. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu, 05.12.2014.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2013. godinu sa Izvještajem o reviziji Predloga zakona o Završnom računu budžeta Crne Gore za 2013. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

  - Ministarstvo odbrane
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova, i
  - Agenciju za nacionalnu bezbjednost

 2. Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice:

  - Ministarstvo odbrane
  - Ministarstvo unutrašnjih poslova, i
  - Agenciju za nacionalnu bezbjednost

 3. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 05.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zakon