Nazad

84. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 04.12.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja,

  koji su podnijeli poslanici: mr Milutin Simović, Branko Čavor, Draginja Vuksanović, Ljerka Dragičević i Suljo Mustafić;

 2. Razmatranje amandmana (sedam) na Predlog zakona o autoputu Bar-Boljare,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Milan Knežević (šest)14-1/14-4/3
  - Veljko Vasiljević(jedan)14-1/14-4/6

 3. Razmatranje amandmana (dva) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama,

  koje su podnijeli poslanici:
  - Zoran Jelić, Zorica Kovačević, Marta Šćepanović i Veljko Zarubica (dva) 05/14-1/3

 4. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Datum: 04.12.2014.
Broj akta: 23-2/ 14-11
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (13) i predloga zaključka na Predlog zakona o autoputu Bar- Boljare

Datum: 04.12.2014.
Broj akta: 14-1/14-4/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 04.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik