Nazad

39. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 04.12.2014.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. - Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode,
  održane 4. novembra 2014. godine-
  - Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode,
  održane 18. novembra 2014. godine-

 2. Predlog Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore,
 3. Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina:

  (1) Izvještaj o radu Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina za 2013. godinu,
  (2) Izvještaj o radu Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina za prvih 10 mjeseci 2014. godine, i
  (3) Program rada Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina za 2015. godinu,

 4. Usvajanje informacija i izvještaja o aktivnostima Odbora za ljudska prava i slobode, realizovanim u septembru i oktobru 2014. godine:

  (1) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode, dr Halila Dukovića na Press konferenciji u organizaciji Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o nasilju nad djecom u Crnoj Gori i u svijetu, održanoj u Eko zgradi Ujedinjenih nacija u Podgorici 8. septembra 2014. godine,

  (2) Informacija sa sastanka predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode sa Delegacijom predstavnika institucija Ombudsmana i službenika zatvora iz Republike Srbije i Republike Albanije, održanog u Skupštini Crne Gore, 1. oktobra 2014. godine,

  (3) Izvještaj o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, dr Halila Dukovića na sastanku predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode u okviru predsjedavanja Italije Savjetom Evropske unije, održanog u Predstavničkom domu Republike Italije, u Rimu, 13. i 14. oktobra 2014. godine,

  (4) Izvještaj o učešću članova Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, doc. dr Srđe Popovića i prim. dr Izeta Bralića na Interparlamentarnoj konferenciji “Građansko zastupanje i političko učešće nacionalnih i etičkih manjina”, održanoj u Narodnoj Skupštini Republike Srbije, u Beogradu, 20. i 21. novembra 2014. godine, i

  (5) Izvještaj o učešću člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, Husnije Šabovića i člana Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, Nikole Gegaja na Konferenciji “Osnovna prava, nediskriminacija i zaštita ranjivih grupa uključujući LGBTI populaciju”, održanoj u Tirani, 20. i 21. novembra 2014. godine,

 5. Konstatovanje razrješenja jednog člana Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore, mr Dritana Abazovića, i
 6. Tekuća pitanja
 7. Odbor za ljudska prava i slobode u 2014. godini nastavlja sa aktivnostima utvrđenim u Planu aktivnosti za 2014. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine, kao i onim u funkciji ukidanja monitoringa PSSE uvedenog Crnoj Gori juna 2012. godine Rezolucijom 1890, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.
  Odbor će razmatranjem Izvještaja o radu Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina za 2013. godinu i Programa rada Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina za 2015. godinu realizovati devetnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.

  Na sjednicu u proširenom sastavu, povodom prve i druge tačke Dnevnog reda pozvani su:
  - Ministar zdravlja, dr Miodrag Radunović (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - pomoćnica Ministra zdravlja, Gorica Savović (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore),
  - Ministar za ljudska i manjinska prava, Suad Numanović (član 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore), i
  - direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina, dr Derviš Selhanović (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore)

  Shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore,

  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su predstavnici:
  - Delegacije Evropske unije u CG, Šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič,

  međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori:
  - OEBS- šef Misije, ambasador Janina Hrebickova i
  - UNICEF- Šef Predstavništva, g-din Benjamin Perks, i

  - NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:
  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 04.12.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik