Nazad

99. śednica Zakonodavnog odbora, 23.01.2015.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o porezu na kafu;
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreskoj administraciji;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti;
  4. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru;
  5. Predlog zakona o izmjenama Zakona o taksama na pristup određenim uslugama od opšteg interesa i za upotrebu duvanskih proizvoda i elektroakustičnih i akustičnih uređaja;
  6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici;
  7. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru

Datum: 28.01.2015.
Broj akta: 01-1/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

Datum: 28.01.2015.
Broj akta: 16-02/14-6/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o porezu na kafu

Datum: 28.01.2015.
Broj akta: 16-03/14-6
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o energetici

Datum: 28.01.2015.
Broj akta: 15-1/14-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.01.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik