Nazad

90. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budžet, 13.02.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. - Usvajanje zapisnika sa 89. sjednice-
 2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima,

  koji je podnijela grupa poslanika;

 3. Predlog zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure – EUR,

  koji su podnijeli poslanici: Nebojša Medojević, Andrija Mandić i Milan Knežević (skraćeni postupak);

 4. Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i obrazovanju Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih organa o zaštiti državne imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Kombinata aluminijuma Podgorica – AD u stečaju sa zavisnim društvima i Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju,

  koji je podnijela grupa poslanika i

 5. Tekuća pitanja

Dokumenta: