Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

Suljo Mustafić

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

Željko Aprcović – Demokratska partija socijalista

Zorica Kovačević – Demokratska partija socijalista

Mićo Orlandić - Socijaldemokratska partija

prof. dr Jelisava Kalezić – Demokratski front

doc. dr Branka Bošnjak – Demokratski front

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

Goran Tuponja – Pozitivna Crna Gora

Andrija Popović - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG