Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

prof. dr Branko Radulović

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

Saša Pešić – Demokratska partija socijalista

Mićo Orlandić - Socijaldemokratska partija

Rešad Sijarić - Bošnjačka stranka

Nebojša Medojević - Demokratski front

dr Ljiljana Đurašković - Demokratski front/a>

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

Andrija Popović - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG