Štampa

Grupu čine sljedeći poslanici:

 

mr Milutin Simović

prof. dr Miodrag Vuković – Demokratska partija socijalista

Žana Filipović – Demokratska partija socijalista

Draginja Vuksanović - Socijaldemokratska partija

Suljo Mustafić - Bošnjačka stranka

Veljko Vasiljević – Demokratski front

dr Radovan Asanović – Demokratski front

Mladen Bojanić - Klub samostalnih poslanika

Srđan Milić – Socijalistička narodna partija

Andrija Popović - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG

Genci Nimanbegu - Klub poslanika Albanskih partija (FORCA, DP) HGI i LPCG