Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

DRAGINJA VUKSANOVIĆ-sdpPoslaničke funkcije

  • Predśednica - Zakonodavni odbor
  • Članica - Socijaldemokratska partija
  • Članica - Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu
  • Članica - Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Lični podaci

Datum rođenja: 07.04.1978.
Mjesto rođenja: Bar

Kontakt

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10, Podgorica
Telefon: 020 242 444
Fax: 020 242 444
E-mail: draginja.vuksanovic@skupstina.me

 

 

 

 

U Baru završila Osnovnu školu i gimnaziju društveno-jezičkog smjera.Pravni fakultet u Podgorici upisala je 1996. i diplomirala je na istom u junu 2000 god. sa prosječnom ocjenom 10 (deset). Iste godine upisala je

poslijediplomske studije (smjer građansko-pravni), na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Usmeni magistarski položila je 2002 god. Sa ocjenom-odlika. Magistrirala je 2005 god. na temu »Pravna priroda privilegovanih potraživanja«. Doktorsku disertaciju je odbranila 01.07.2011 god. na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore na temu ,,Vansudsko namirenje hipotekarnog povjerioca”. Izabrana u zvanje Docenta, u septembru 2013. na predmetima Građansko-pravna klinika na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore i predmetu autorsko pravo I pravo intelektualne svojine na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju na Univerzitetu Crne Gore na kojima i danas izvodi nastavu.

Tokom redovnih studija, kao najbolji student, nagrađena je sa četiri Plakete Pravnog fakulteta, nagradom »19. Decembra« povodom Dana Oslobođenja Grada Podgorice i Plaketom Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Univerziteta za oblast društvenih nauka. Radni odnos na Pravnom fakultetu u Podgorici zasnovala je 01. marta 2001. godine, kao saradnik u nastavi na predmetima Uvod u Građansko pravo i Stvarno pravo. Radila je kao saradnik  i na Dramskoj akademiji – odsjek Produkcija, na predmetu Autorsko pravo i pravo industrijske svojine.

Objavila je više stručnih radova iz oblasti založnog prava sa posebnim osvrtom na prava obezbjeđenje potraživanja. Bavi se pravnom problematikom zaključenja štetnih ugovora po javni poredak i državne interese. Učestvovala je na savjetovanjima pravnika u Budvi i na Kopaoniku. Govori francuski i engleski, a služi se italijanskim I španskim jezikom.

Članica je Predsjedništva i Glavnog odbora Socijaldemokratske partije Crne Gore, i članica Foruma žena Socijaldemokratske partije Crne Gore.

Poslanik je  25. saziva Skupštine Crne Gore. Članica Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope (PSSE), gdje je imenovana za članicu Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava, članicu Potkomiteta za ljudska prava, članicu Potkomiteta za pitanja kriminala i borbu protiv terorizma, zamjenika člana Komiteta za kulturu, nauku, obrazovanje i medije i članicu Potkomiteta za obrazovanje, mlade i sport.

Predsjednica je Zakonodavnog odbora, članica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i članica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport. Obavljala je i funkciju članice Odbora za rodnu ravnopravnost.

Evidencija izvještaja o prihodima i imovini državnog funkcionera