Odštampajte ovu stranicu
ponedjeljak, 17. oktobar 2016. 14:59

Počela Interparlamentarna konferencija u Bratislavi

U okviru parlamentarne dimenzije polugodišnjeg predśedavanja Republike Slovačke Savjetu Evropske unije, danas je u Bratislavi otvorena Interparlamentarna konferencija o stabilnosti, ekonomskoj koordinaciji i upravljanju u Evropskoj uniji

Na početku dvodnevne konferencije, učesnike je pozdravio Andrej Hrnčiar, zamjenik predśednika Nacionalnog savjeta Republike Slovačke. On je istakao da ovakav vid konferencije, čiji je cilj razmjena mišljenja o pitanjima od zajedničkog interesa, poput jačanja socijalne dimenzije Ekonomske i monetarne unije, predstavlja korisnu platformu za unapređenje međuparlamentarne saradnje. Učesnike su pozdravili predśednik Odbora za finansije i budžet Nacionalnog savjeta Republike Slovačke, Ladislav Kamenicki i profesor međunarodnih odnosa na fakultetu Političkih nauka i međunarodnih odnosa Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici, Igor Kosir. Ukazano je da Konferencija pruža okvir za razmjenu informacija i najboljih praksi u sprovođenju odredbi Ugovora o stabilnosti, koordinaciji i upravljanju u Ekonomskoj i monetarnoj uniji, te da je cilj da se doprinese jačanju demokratskog legitimiteta i odgovornosti u oblasti ekonomskog upravljanja i budžetske politike posebno u Ekonomskoj i monetarnoj uniji.

U fokusu prve sesije bilo je jačanje socijalne dimenzije Ekonomske i monetarne unije. Naglašena je potreba intenziviranja strukturnih reformi, koje treba da omoguće povoljnije uslove za rast privrede, bolje funkcionisanje tržišta rada i povećanje zaposlenosti, sa posebnim akcentom na zaposlenost mladih. Takođe, ukazano je na potrebu smanjenja postojećih barijera kada je u pitanju prekogranična mobilnost radne snage u EU i jačanje uloge socijalnog dijaloga kroz odgovarajuće učešće socijalnih partnera. Navedeno je da je preuzeto niz inicijativa kada je u pitanju jačanje socijalnih prioriteta i potreba dopunjavanja pravne tekovine u oblasti socijalnih prava, te da se osnivanje Evropskog stuba za socijalna prava očekuje u martu 2017. godine na Samitu EU u Rimu. Tada će biti obilježeno i 60 godina od osnivanja EU.

Ukazano je da stub treba da postane referentni okvir za ispitivanje zapošljavanja i socijalnih performansi u kojima učestvuju države članice, te da treba da pokrene proces reformi na nacionalnom nivou i da služi kao kompas za obnovu konvergencije u eurozoni.

Sesijom je moderirao Luboš Blaha, predsjednik Odbora za evropske poslove Nacionalnog savjeta Republike Slovačke, dok su se učesnicima obratili: Marian Tisen, evropska komesarka za zapošljavanje, socijalna pitanja, vještine i mobilnost rada; Maria Žoao Rodrigez, članica Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja u Evropskom parlamentu; Majkl Smit, potpredśednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta; Žolt Darvas, istraživač na Ekonomskom institutu Akademije nauka Mađarske i vanredni profesor na Univerzitetu Corvinus u Budimpešti.

Nakon uvodnih izlaganja otvorena je panel debata, tokom koje su učesnici konferencije imali prilike da komentarišu stavove panelista.

U natavku današnjeg rada konferencije, održava se sesija posvećena temi suzbijanja utaje poreza u EU, dok će drugog dana konferencije biti održane sesije na temu: ,,Automatski stabilizatori kao temelj izgradnje Fiskalne unije“ i ,,Zajednički investicioni program kao sredstvo za makroekonomsku stabilizaciju u EU“.

U radu konferencije učestvuje i delegacija Skupštine Crne Gore koja ima zvaničan status posmatrača Interparlamentarne konferencije, s obzirom da je Crna Gora kandidat za članstvo u EU. Delegaciju čine predśednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore, Aleksandar Damjanović i član Odbora, Veljko Zarubica.

Galerija slika