Nazad

Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima

EPA: 317 XXVI
Broj akta: 23-2/17-3
Datum: 12.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Zakona o državnim službenicima i namještenicima

Datum: 12.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 13.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-32/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Mićo Orlandić

Usmjerenje

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/5
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Željko Aprcović

Usmjerenje

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/6
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-3/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 03.01.2018.
Broj akta: 23-2/17-3/10
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali