Nazad

Predlog Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

EPA: 321 XXVI
Broj akta: 20-1/17-1
Datum: 15.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog Zakona o turizmu i ugostiteljstvu

Datum: 15.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Mićo Orlandić

Usmjerenje

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Bogdan Fatić

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Ana Nikolić

Amandman

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Marija Maja Ćatović

Usmjerenje

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/12
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 20-1/17-1/13
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 03.01.2018.
Broj akta: 20-1/17-1/14
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali