Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

EPA: 333 XVI
Broj akta: 23-2/17-4
Datum: 22.12.2017
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja

Datum: 22.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-4
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović, Željko Aprcović, Genci Nimanbegu, Mićo Orlandić, Jovanka Laličić, Miloš Nikolić, Danijel Živković, Miodrag Vuković

Usmjerenje

Datum: 25.12.2017.
Broj akta: 23-217-4/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Vlada

Dopuna zakona

Datum: 27.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-4/2
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Marta Šćepanović

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-4/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2017.
Broj akta: 23-2/17-4/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2017.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju zakona

Datum: 03.01.2018.
Broj akta: 23-2/17/-
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali