Nazad

Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 15,16,17,18,19,21,22,24,25,26,28,29,32,36 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 64/17)

EPA: 381 XXVI
Broj akta: 00-14/18-1/2
Datum: 05.03.2018
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: Usvojen

Dokumenta:

Listing glasanja

Datum: 20.03.2018.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Mišljenje sa odgovorom

Datum: 20.03.2018.
Broj akta: 00-74/18-1/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali