Nazad

Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

EPA: 637 XXVI
Broj akta: 23-3/19-3
Datum: 24.01.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Nije usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o životnom partnerstvu lica istog pola

Datum: 24.01.2019.
Broj akta: 23-3/19-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 25.01.2019.
Broj akta: 23-3/19-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 13.03.2019.
Broj akta: 23-3/19-3/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje Odbora

Datum: 18.03.2019.
Broj akta: 23-3/19-3/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Izvještaj

Datum: 01.04.2019.
Broj akta: 23-3/19-3/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 31.07.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali