Predlog zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj Društva za transport putnika i robe u vazdušnom saobraćaju "Montenegro airlines" a.d. Podgorica

EPA: 888 XXVI
Broj akta: 14-5/19-2
Datum: 09.12.2019
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Usmjerenje

Datum: 10.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 20.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj - Analiza opravdanosti predloženog ulaganja

Datum: 20.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj

Datum: 26.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 26.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.12.2019.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Amandmani

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Boris Mugoša, Ivan Brajović

Mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Zaključak

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/12
Vrsta dokumenta: Zaključak
Tip predlagača: Ostali

Ukaz o proglašenju Zakona

Datum: 27.12.2019.
Broj akta: 14-5/19-2/11
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali