Nazad

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2021. godinu

EPA: 9 XXVII
Broj akta: 00-72/20-41
Datum: 28.09.2020
Vrsta akta: Plan
Tip predlagača akta: Ostali
Status: Usvojen

Dokumenta:

Finansijski plan sa Planom rada Agencije za elektronske medije za 2021. godinu

Datum: 28.09.2020.
Broj akta: 00-72/20-41
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2021. godinu

Datum: 29.09.2020.
Broj akta: 00-72/20-42
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Predlog finansijskog plana sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti za 2021. godinu

Datum: 30.09.2020.
Broj akta: 00-72/20-44
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Plan rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2021. godinu

Datum: 30.09.2020.
Broj akta: 00-72/20-45
Vrsta dokumenta: Plan
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 18.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-41/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-41/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 29.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-41/3
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali