Nazad

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

EPA: 92 XXVII
Broj akta: 00-32-1/20-2
Datum: 23.12.2020
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore

Datum: 23.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Jovan Vučurović, Dragan Vukić, Momo Koprivica, Miloš Konatar

Usmjerenje

Datum: 24.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 25.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandmani

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Branka Bošnjak, Jovan Vučurović, Dragan Vukić, Momo Koprivica, Miloš Konatar

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/7
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Ervin Ibrahimović

Usmjerenje

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/8
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/9
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 28.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2020.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 29.12.2020.
Broj akta: 00-32-1/20-2/11
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali