Nazad

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

EPA: 163 XXVII
Broj akta: 33/21-5
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo