Nazad

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

EPA: 163 XXVII
Broj akta: 33/21-5
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 27.04.2021.
Broj akta: 33/21-5/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Mišljenje

Datum: 29.04.2021.
Broj akta: 33/21-5/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Izvještaj

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/5
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo