Nazad

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

EPA: 163 XXVII
Broj akta: 33/21-5
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-5
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 33/21-5/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 27.04.2021.
Broj akta: 33/21-5/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za rodnu ravnopravnost

Mišljenje

Datum: 29.04.2021.
Broj akta: 33/21-5/3
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Izvještaj

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 05.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/5
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 06.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/6
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu

Mišljenje

Datum: 07.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/7
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za bezbjednost i odbranu

Mišljenje

Datum: 07.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/8
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode

Amandmani Vlade

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/9
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 11.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/10
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 12.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/11
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje

Amandmani

Datum: 13.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Amandman

Datum: 17.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Dragan Krapović

Amandman

Datum: 17.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/14
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Milan Knežević, Maksim Vučinić

Usmjerenje

Datum: 17.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/15
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/16
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Usmjerenje

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/17
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/18
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/19
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani Vlade

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/20
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/21
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/22
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Slaven Radunović

Amandman

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/23
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Slaven Radunović

Amandman

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/24
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Usmjerenje

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/25
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/26
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 18.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/27
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nebojša Medojević

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/28
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Miloš Konatar

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/29
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Božena Jelušić, Srđan Pavićević, Suada Zoronjić

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/30
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Miloš Konatar, Božena Jelušić

Usmjerenje

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/31
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/32
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/33
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branko Radulović

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/34
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Fatmir Đeka

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/35
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Jelena Božović

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/36
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Vladimir Joković, Danijela Đurović, Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/38
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Usmjerenje

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/37
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/39
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Simonida Kordić, Vladimir Joković, Maja Vukićević, Vladimir Dobričanin, Milun Zogović, Slaven Radunović, Strahinja Bulajić, Predrag Bulatović, Danijela Đurović, Milan Knežević, Jovan Vučurović, Jelena Božović, Dragan Ivanović, Radoš Zečević, Marko Kovačević, Dragan Bojović, Dragan Vukić, Milo Božović, Maksim Vučinić, Dejan Đurović, Milosava Paunović

Amandmani

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/40
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Genci Nimanbegu

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/41
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Amandmani

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/42
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Slaven Radunović

Usmjerenje

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/43
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/44
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/45
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/46
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandmani

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/47
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/48
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Draginja Vuksanović - Stanković, Raško Konjević

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/49
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Amandman

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/50
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Amandmani

Datum: 19.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/51
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Ivan Brajović, Damir Šehović, Boris Mugoša

Usmjerenje

Datum: 20.05.2021.
Broj akta: 33/21-5/52
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.06.2021.
Broj akta: 33/21-5/53
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Obavještenje o povlačenju amandmana

Datum: 08.06.2021.
Broj akta: 33/21-5/54
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Nebojša Medojević

Izvještaj

Datum: 16.06.2021.
Broj akta: 33/21-5/55
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani Vlade

Datum: 17.06.2021.
Broj akta: 33/21-5/56
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 17.06.2021.
Broj akta: 33/21-5/57
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 17.06.2021.
Broj akta: 33/21-5/58
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 17.06.2021.
Broj akta: 33/21-5/59
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 17.06.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali