Nazad

Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2020. godinu

EPA: 168 XXVII
Broj akta: 00-72/21-8
Datum: 31.03.2021
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2019. godinu

Datum: 08.12.2020.
Broj akta: 00-72/20-59
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2020. godinu

Datum: 31.03.2021.
Broj akta: 00-72/21-8
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 01.04.2021.
Broj akta: 00-72/21-8/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 04.05.2021.
Broj akta: 00-72/21-8/2
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ljudska prava i slobode