Nazad

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu

EPA: 339 XXVII
Broj akta: 00-72/21-44
Datum: 15.11.2021
Vrsta akta: Odluka
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2022. godinu

Datum: 15.11.2021.
Broj akta: 00-72/21-44
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 16.11.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 15.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 21.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/3
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 21.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/4
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 23.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/6
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/7
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/10
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 29.12.2021.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Odluka

Datum: 29.12.2021.
Broj akta: 00-72/21-44/11
Vrsta dokumenta: Odluka
Tip predlagača: Ostali