Nazad

Program rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu

EPA: 577 XXVII
Broj akta: 00-72/22-27
Datum: 27.09.2022
Vrsta akta: Ostalo
Tip predlagača akta: Ostali
Status: U proceduri

Dokumenta:

Program rada i Finansijski plan Agencije za nadzor osiguranja za 2023. godinu

Datum: 27.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-27
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Ostali

Usmjerenje

Datum: 28.09.2022.
Broj akta: 00-72/22-27/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo