Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

EPA: 619 XXVII
Broj akta: 05/22-1
Datum: 21.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: Usvojen

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Datum: 21.11.2022.
Broj akta: 05/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.11.2022.
Broj akta: 05/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 30.11.2022.
Broj akta: 05/22-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada

Izvještaj

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/3
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 12.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/4
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Suada Zoronjić

Usmjerenje

Datum: 13.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/5
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 14.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/6
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 14.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/7
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/8
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika

Usmjerenje

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/9
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/10
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Izvještaj

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/11
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za ekonomiju, finansije i budžet

Amandmani

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/12
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Dragan Ivanović, Dragan Vukić, Milosava Paunović, Bogdan Božović

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/13
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Amandman

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/14
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Božena Jelušić

Usmjerenje

Datum: 21.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/15
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Usmjerenje

Datum: 22.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/16
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Mišljenje

Datum: 23.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/17
Vrsta dokumenta: Mišljenje
Tip predlagača: Vlada

Dopis o povlačenju amandmana 1 - 05/22-1/13

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/19
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Momo Koprivica

Izvještaj

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/18
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/20
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Listing glasanja

Datum: 27.12.2022.
Vrsta dokumenta: Listing glasanja
Tip predlagača: Ostali

Ukaz

Datum: 27.12.2022.
Broj akta: 05/22-1/21
Vrsta dokumenta: Ukaz
Tip predlagača: Ostali