Nazad

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

EPA: 619 XXVII
Broj akta: 05/22-1
Datum: 21.11.2022
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Vlada
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Datum: 21.11.2022.
Broj akta: 05/22-1
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Vlada

Usmjerenje

Datum: 22.11.2022.
Broj akta: 05/22-1/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Dopuna materijala

Datum: 30.11.2022.
Broj akta: 05/22-1/2
Vrsta dokumenta: Ostalo
Tip predlagača: Vlada