Nazad

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja na temu: „Status pripreme Prostornog plana Crne Gore i zakonske regulative u ovoj oblasti“

EPA: 161 XXVIII
Broj akta: 00-63-10/24-14/1
Datum: 23.02.2024
Vrsta akta: Izvještaj
Tip predlagača akta: Radno tijelo
Status: U proceduri

Dokumenta:

Izvještaj sa kontrolnog saslušanja na temu: „Status pripreme Prostornog plana Crne Gore i zakonske regulative u ovoj oblasti“

Datum: 23.02.2024.
Broj akta: 00-63-10/24-14/1
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo
Radno tijelo: Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje