Nazad

Predlog zakona o dopunama Zakona o putevima

EPA: 269 XXVIII
Broj akta: 14-1/24-3
Datum: 14.06.2024
Vrsta akta: Zakon
Tip predlagača akta: Grupa poslanika
Status: U proceduri

Dokumenta:

Predlog zakona o dopunama Zakona o putevima

Datum: 14.06.2024.
Broj akta: 14-1/24-3
Vrsta dokumenta: Zakon
Tip predlagača: Grupa poslanika
Predlagači: Anđela Vojinović, Zdenka Popović, Boris Bogdanović, Nikola Rovčanin, Albin Ćeman, Momčilo Leković, Duško Stjepović

Usmjerenje

Datum: 14.06.2024.
Broj akta: 14-1/24-3/1
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Amandmani

Datum: 01.07.2024.
Broj akta: 14-1/24-3/2
Vrsta dokumenta: Amandman
Tip predlagača: Poslanik
Predlagači: Branislav Nenezić

Usmjerenje

Datum: 01.07.2024.
Broj akta: 14-1/24-3/3
Vrsta dokumenta: Usmjerenje
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 05.07.2024.
Broj akta: 14-1/24-3/4
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo

Izvještaj

Datum: 08.07.2024.
Broj akta: 14-1/24-3/5
Vrsta dokumenta: Izvještaj
Tip predlagača: Radno tijelo