Nazad

95. śednica Odbora za ekonomiju finansije i budže, 30.03.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti;
  2. Realizacija zaključaka Skupštine Crne Gore od 30. aprila 2013. godine (broj: 00-72/12-2/36, „Službeni list Crne Gore“, broj 21/13), koji se odnose na Kombinat aluminijuma A.D. Podgorica, sa zaključcima:

    - od 29. februara 2012. godine, broj: 00-72/12-2/13, objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“, broj 14/12;
    - od 8. juna 2012. godine, broj: 00-72/12-2/24, objavljeni u „Službenom listu Crne Gore“, broj 31/12 i
    - od 27. decembra 2013. godine, broj: 00-72/12-2/42, objavljen u „Službenom listu Crne Gore“, broj 61/13 i

  3. Tekuća pitanja

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti

Datum: 31.03.2015.
Broj akta: 04-1/15-1/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa śednice

Datum: 30.03.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik