Nazad

98. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 29.04.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 96. i 97. sjednice-

 2. Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama,

  koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

 3. Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“ Opština Herceg Novi;
 4. Predlog odluke za održavanje kontrolnog saslušanja, na temu: „Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine Crne Gore donijetih povodom razmatranja Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2013. godinu („Službeni list CG“, br. 31/14)“,

  koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

 5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o eksproprijaciji,

  koji su podnijeli poslanici:

  - Filip Vuković i Maida Bešlić (jedan) (23-1/15-3/3)
  - Nebojša Medojević i Veljko Vasiljević (dva) (23-1/15-3/5)

 6. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim nabavkama

Datum: 30.04.2015.
Broj akta: 05/15-1/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Izvještaj o razmatranju amandmana (tri) na Predlog zakona o dopuni Zakona o ekspropriojaciji

Datum: 30.04.2015.
Broj akta: 23-1/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 29.04.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik