Nazad

49. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 13.05.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 48. sjednice Odbora za ljudska prava i slobode,

  održane 1. aprila 2015. godine-

 2. IZVJEŠTAJ O STANJU ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA I STANJU U OBLASTI PRISTUPA INFORMACIJAMA ZA 2014. GODINU,

  koji je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama;

 3. USVAJANJE INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE U APRILU 2015. GODINE:

  (1) Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora dr Ljiljane Đurašković na Panel diskusiji na temu “Etika poslanika: od standarda do prakse”, održanoj 17. aprila 2015. godine u Podgorici i

  (2) Informacija sa sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića i zamjenice predsjednika Odbora dr Ljiljane Đurašković sa predstavnicima NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa” , održanog 24. aprila 2015. godine u Podgorici, i

 4. TEKUĆA PITANJA.

  Odbor za ljudska prava i slobode i u 2015. godini nastaviće sa aktivnostima utvrđenim Planom aktivnosti za 2015. godinu, posvećenim nastavku aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrđenih Rezolucijom Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 11. marta 2015. godine, Izvještajem Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2014. godine, kao i onim u funkciji ukinutog monitoringa i uvođenja post- monitoring dijaloga od strane PSSE, utvrđenog Rezolucijom PSSE 2030 (2015) „Poštovanje dužnosti i obaveza od strane Crne Gore“, od 27. januara 2015. godine, naročito kroz realizaciju obaveza iz revidiranih akcionih planova Vlade za poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.  S toga, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2014. godinu:

  “ Pronalaženje pravog balansa između prava na slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti ostaje i dalje izazov.” (str. 10 Izvještaja)

  “Neophodno je pronaći pravi balans između prava na slobodan pristup informacijama i pravila o zaštiti ličnih podataka, uzimajući u obzir potrebu za osiguravanjem transparentnosti i odgovornosti rada javnih ustanova i funkcionera. U 2013. godini skoro polovina žalbi koje je primila Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama bila je o šutnji administracije. Nikada nijesu bile primijenjene kazne kao rezultat prekršajnih postupaka za nepridržavanje Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Kada je u pitanju primjena odredaba iz razloga ograničavanja pristupa informacijama, u svim slučajevima Agencija je utvrdila da je javni interes preovlađujući. Administrativni kapacitet Agencije za bavljenje pristupom informacijama ojačan je angažovanjem dva službenika. Nastavljeno je sa obukom zaposlenih o primjeni zakona u skladu sa evropskim standardima i najboljom praksom. Elektronska baza podataka objavljenih odluka mogla bi biti poboljšana i učinjena jednostavnijom za korišćenje.” (str. 52 Izvještaja)

  „U pogledu zaštite ličnih podataka, pravi balans treba da bude uspostavljen između prava na slobodni pristup informacijama i pravila o zaštiti ličnih podataka, uzimajući u obzir potrebu da se osigura odgovornost i transparentnost rada javnih ustanova i zvaničnika. Obuka osoblja Agencije za zaštitu podataka je nastavljena.“ (str. 59 Izvještaja)

  „Preporuke ugrađene u izvještaj Eurojust-a nakon misije se implementiraju, uključujući one o unapređenju rukovanja ličnim podacima od strane tužilaštva i saradnji tužilaštva sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama.“ (str. 62 Izvještaja),  Odbor će razmatranjem Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2014. godinu, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama /član 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore-kontrolna uloga/, realizovati drugu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2015. godinu, sačinjenim na osnovu gore navedenih dokumenata.  Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

  - Predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj (član 67 stav 1 Poslovnika Skupštine),  a u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuje u radu sjednice, pozvan je:

  - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković,

  - Ministar unutrašnjih poslova, mr Raško Konjević.  Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

  - Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Mitja Drobnič i

  - OEBS- šefica Misije, ambasador Janina Hrebickova.  NVO-e koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda:

  - “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić,

  - Centar za građansko obrazovanje, izvršna direktorica Daliborka Uljarević i

  - Centar za demokratsku tranziciju, izvršni direktor Dragan Koprivica.

Dokumenta: