Nazad

105. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 06.07.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 100, 101, 102, 103, 104. i 107. sjednice-
  2. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu,

    koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

  3. Finansijski iskazi i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja sa Izvještajem o radu Agencije za nadzor osiguranja za 2014. godinu;
  4. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala sa Finansijskim izvještajem za 2014. godinu i
  5. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Datum: 08.07.2015.
Broj akta: 33/15-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 06.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik