Nazad

55. śednica Odbora za ljudska prava i slobode, 16.07.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Razmatranje amandmana (5) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama:

    - amandman koji su podnijeli poslanici Slaven Radunović, Predrag Bulatović i Milutin Đukanović;
    - amandman koji je podnio poslanik Koča Pavlović, i
    - amandmani (3) koje je podnio poslanik Rešad Sijarić.

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 16.07.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik