Nazad

123. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 07.12.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Izvještaj Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR;
  2. Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o carinskoj službi, koje je podnio poslanik Goran Tuponja (29/15-1/4);
  3. Predlog plana rada sa finansijskim planom Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2016. godinu;
  4. Finansijski plan Komisije za hartije od vrijednosti za 2016. godinu;
  5. Finansijski plan sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2016. godinu;
  6. Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu;
  7. Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske medije za 2016. godinu;
  8. Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2016. godinu;
  9. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Razmatranje amandmana (tri) na Predlog zakona o carinskoj službi

Datum: 15.12.2015.
Broj akta: 29/15-1/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Finansijski plan Komisije za hartije od vrijednosti za 2016. godinu

Datum: 15.12.2015.
Broj akta: 00-72/15-49/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Finansijski plan sa planom rada Regulatorne agencije za energetiku za 2016. godinu

Datum: 15.12.2015.
Broj akta: 00-72/15-48/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za nadzor osiguranja za 2016. godinu

Datum: 15.12.2015.
Broj akta: 00-72/15-38/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za elektronske medije za 2016. godinu

Datum: 15.12.2015.
Broj akta: 00-72/15-37/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Predlog plana rada sa Finansijskim planom Agencije za ljekove i medicinska sredstva za 2016. godinu

Datum: 15.12.2015.
Broj akta: 00-72/15-39/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa śednice

Datum: 07.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik