Nazad

125. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 23.12.2015.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

 1. Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br.1 Ugovora o zakupu hotela „Kraljičina plaža“, Budva;
 2. Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta Ostrvo Lastavica sa tvrđavom „Mamula“, Opština Herceg Novi;
 3. Predlog zakona o dopuni Zakona o ličnom stečaju potrošača, koji je podnio poslanik Andrija Popović;
 4. Predog zaključaka, koje je podnio poslanik Aleksandar Damjanović, povodom razmatranja:

  - Izvještaja o realizovanim investicijama shodno Odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi;
  - Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na „Luštica development“ Opština Tivat – projekat Luštica Bay i
  - Izvještaja o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu Ugovora o dugoročnom zakupu kasarne „Orijenski bataljon“ u Kumboru.

 5. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu, koje su podnijeli poslanici:

  - Marta Šćepanovič i Zoran Jelić (jedan) 33/15-5/12
  - Almer Kalač (jedan) 33/15-5/13
  - Almer Kalač (jedan) 33/15-5/14
  - Mevludin Nuhodžić (jedan) 33/15-5/15
  - Milutin Simović, Snežana Jonica, Suljo Mustafić, Goran Danilović,
  Draginja Vuksanović, Azra Jasavić, Ljerka Dragičević, Neven Gošović,
  Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Nik Gjeloshaj i Dritan Abazović (jedan) 33/15-5/17

 6. Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, koje su podniijeli poslanici:

  - Damir Šehović (jedan) 16-02/15-3/3
  - Nada Drobnjak i Marta Šćepanović (šest) 16-02/15-3/5

 7. Tekuća pitanja.

  .


  - usvajanje zapisnika sa 123. sjednice –

Dokumenta:

Predlog zakona o dopuni Zakona o ličnom stečaju potrošača

Datum: 23.12.2015.
Broj akta: 09-2/15-10/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 23.12.2015.
Broj akta: 16-2/15-3/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Razmatranje amandmana na Predlog zakona o izmjenama i dopinama Zakona o akcizama

Datum: 23.12.2015.
Broj akta: 16-03/15-2/
Vrsta dokumenta: Ostalo

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.12.2015.
Vrsta dokumenta: Zapisnik