Nazad

145. śednica Zakonodavnog odbora, 28.12.2015.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

 1. Amandmani (43) na Predlog zakona o energetici:

  - 24 amandmana koje su podnijeli poslanici: Neven Gošović i Velizar Kaluđerović;
  - 15 amandmana koje je podnio poslanik mr Dritan Abazović;
  - 2 amandmana koje su podnijeli poslanici/a: Zoran Jelić, Marta Šćepanović i Veljko Zarubica;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik dr Strahinja Bulajić;
  - 1 amandman koji su podnijeli poslanik/ca: Džavid Šabović i Draginja Vuksanović;

 2. Amandmani (37) na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu i to:

  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanik/ca: Srđan Milić i Snežana Jonica;
  - 3 amandmana koje je podnijela poslanica Jelisava Kalezić;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik dr Damir Šehović;
  - 2 amandmana koje je podnio poslanik Almer Kalač;
  - 2 amandmana koje je su podnijeli poslanici: Srđan Perić i Goran Tuponja;
  - 2 amandmana koje su podnijele poslanice: Maja Ćatović i Marta Šćepanović;
  - amandman koji su podnijeli poslanica/k: Danijela Marković i mr Aleksandar Damjanović;
  - amandman koji su podnijeli poslanici: Rifat Rastoder i Džavid Šabović;
  - amandman koji je podnio poslanik Zoran Jelić;
  - amandman koji su podnijeli poslanici: Srđan Perić i Rešad Sijarić;
  - amandman koji je podnijela poslanica Azra Jasavić;
  - amandman koji su podnijeli poslanici/ce: Milutin Simović, Snežana Jonica, Suljo Mustafić, Goran Danilović, Draginja Vuksanović, Azra Jasavić, Ljerka Dragičević, Neven Gošović, Genci Nimanbegu, Andrija Popović, Nik Gjeloshaj i Dritan Abazović;
  - amandman koji je podnijela poslanica Marta Šćepanović;
  - amandman koji je podnio poslanik Izet Bralić;
  - amandman koji su podnijeli poslanik/ca: Džavid Šabović i Draginja Vuksanović;
  - amandman koji je podnio poslanik mr Dritan Abazović;
  - amandman koji su podnijeli poslanice/k: Maida Bešlić, dr Jasmin Sutović i Marta Šćepanović;
  - amandman koji su podnijeli poslanici/e: dr Halil Duković, Ljerka Dragičević, Almer Kalač, Zoran Jelić, Azra Jasavić, mr Branka Tanasijević i Marta Šćepanović;
  - amandman koji je podnio poslanik Džavid Šabović;
  - amandman koji su podnijeli poslanici: Rešid Adrović, Saša Pešić, Mevludin Nuhodžić i Radovan Obradović;
  - amandman koji su podnijeli poslanici/e: Zoran Jelić, Marta Šćepanović, Halil Duković, Maida Bešlić i Jasmin Sutović;
  - amandman koji je podnio poslanik Andrija Popović;
  - amandman koji je podnio poslanik Nik Gjeloshaj;
  - amandman koji su podnijeli poslanici: Snežana Jonica i Mevludin Nuhodžić;
  - amandman koji je podnio poslanik Mevludin Nuhodžić;
  - amandman koji su podnijeli poslanica/k Marta Šćepanović i Zoran Jelić;

 3. Amandmani (14) na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju:

  - 8 amandmana koje su podnijeli poslanici/a: Srđan Milić, dr Radosav Nišavić i Snežana Jonica;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Emilo Labudović;
  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Andrija Popović;

 4. Amandmani (13) na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti:

  - 6 amandmana koje je podnio poslanik Srđan Milić;
  - 5 amandmana koje su podnijeli poslanici/a: Srđan Milić, dr Radosav Nišavić i Snežana Jonica;
  - 1 amandman koji su podnijele poslanice: doc. dr Branka Bošnjak, prof. dr Jelisava Kalezić i dr Ljiljana Đurašković;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Emilo Labudović;

 5. Amandmani (7) na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica i to:

  - 6 amandmana koje su podnijele poslanice: Nada Drobnjak i Marta Šćepanović;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Damir Šehović;

 6. Amandmani (4) na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave i to:

  - 3 amandmana koje je podnio poslanik Damir Šehović;
  - 1 amandman koji je podnio poslanik Almer Kalač;

 7. Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji su podnijeli poslanik/ca: Srđan Milić i Snežana Jonica;
 8. Amandman na Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela ,,Kraljičina plaža’’ Budva, koji su podnijeli poslanici/a: Darko Pajović, Srđan Perić, Azra Jasavić i Goran Tuponja;
 9. Amandman na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom ,,Mamula’’, opština Herceg Novi, koji su podnijeli poslanik/ca: Predrag Sekulić i Marta Šćepanović.

Dokumenta:

Izvještaj

Datum: 29.12.2016.
Broj akta: 15-1/15-1/

Izvještaj o razmatranju amandmana (38) na Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2016. godinu

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 33/15-5/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (14) na Predlog zakona o zdravstvenom osiguranju

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 28-2/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana (13) na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 28-2/15-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 16-02/15-3/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Datum: 28.12.2015.
Broj akta: 00-39/15-1
Vrsta dokumenta: Izvještaj