Nazad

137. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 14.04.2016.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

  1. Inicijativa za kontrolno saslušanje Pavla Goranovića - ministra kulture i Žarka Mirkovića – direktora JU Muzički centar Crne Gore, povodom negativnog mišljenja o finansijskoj reviziji i uslovnog mišljenja o reviziji pravilnosti Državne revizorske institucije na Finansijski izvještaj JU Muzički centar Crne Gore za 2014. godinu, koju je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;
  2. Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2015. godinu sa Registrom ugovora o koncesijama (na uvid)
  3. Predlog odluke o dodjeli Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore sa Predlogom ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, Predlogom ugovora o zajedničkim operacijama i Predlogom ugovora o računovodstvu;
  4. Tekuća pitanja.

Dokumenta: