40. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 08.03.2018.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu (skraćeni postupak);
  2. Predlog odluke o zaduženju Crne Gore za 2018. godinu (skraćeni postupak);
  3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti (skraćeni postupak), koji su podnijeli poslanici: Predrag Sekulić, Marta Šćepanović i Petar Ivanović i
  4. Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na upotrebu putničkih motornih vozila,plovnih objekata,vazduhoplova i letilica, koji je podnijela grupa poslanika.

Dokumenta:

Zapisnik

Datum: 08.11.2018.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama Zakona o Budžetu Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 09.03.2018.
Broj akta: 33/18-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu

Datum: 09.03.2018.
Broj akta: 00-72/18-8/
Vrsta dokumenta: Izvještaj