74. sjednica Zakonodavnog odbora, 29.01.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju UNIDROIT Konvencije o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima;
  2. Predlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara;
  4. Predlog zakona o stranim i invazivnim stranim vrstama biljaka, životinja i gljiva;
  5. Predlog zakona o detektivskoj djelatnosti;
  6. Izvještaj o radu Odbora za 2018. godinu;
  7. Plan rada Odbora za 2019. godinu.

Dokumenta:

Izvještaj o radu Zakonodavnog odbora za 2018

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Plan rada Zakonodavnog odbora za 2019. godinu

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: .
Vrsta dokumenta: Plan

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti Crne Gore

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 00-35/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti kulturnih dobara

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 26-2/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o detektivskoj djelatnosti

Datum: 01.02.2019.
Broj akta: 23-3/19-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 29.01.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik