81. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 16.07.2019.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga;
  2. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu;
  3. Izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori za 2018. godinu;
  4. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki za 2018. godinu;
  5. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu;
  6. Tekuća pitanja.

Dokumenta:

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2018. godinu

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-32/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Izvještaja o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2018. godinu

Datum: 19.07.2019.
Broj akta: 00-72/19-33/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga

Datum: 17.07.2019.
Broj akta: 33/19-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Zapisnik sa sjednice

Datum: 16.07.2019.
Vrsta dokumenta: Zapisnik