Nazad

Četvrta śednica Zakonodavnog odbora, 23.01.2013.

Mjesto: Plavi salon

Dnevni red:

 1. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o hartijama od vrijednosti
 2. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima
 3. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energetici
 4. Predlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim komunikacijama
 5. Predlog zakona o dopunama Zakona o osiguranju
 6. Predlog zakona o dopunama Zakona o ljekovima
 7. Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
 8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o policijskoj saradnji
 9. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Češke o saradnji u oblasti borbe protiv kriminala
 10. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Moldavije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka
 11. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Crne Gore i Bosne i Hercegovine
 12. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom statusu Regionalnog centra za životnu sredinu za centralnu i istočnu Evropu
 13. Predlog zakona o potvrđivanju Osnivačkog sporazuma Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije
 14. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 23.01.2013.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hartijama od vrijednosti

Datum: 23.01.2013.
Broj akta: 09-3/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o osiguranju

Datum: 23.01.2013.
Broj akta: 09-2/13-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o elektronskim medijima

Datum: 23.01.2013.
Broj akta: 1-3/13-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o

Datum: 23.01.2013.
Broj akta: 10-3/13-1/2
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica

Datum: 23.01.2013.
Broj akta: 16-02/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o energetici

Datum: 23.01.2013.
Broj akta: 15-1/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o dopunama Zakona o ljekovima

Datum: 23.01.2013.
Broj akta: 28-2/13-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj