Nazad

Jedanaesta śednica Zakonodavnog odbora, 02.04.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Konzularne konvencije između Crne Gore i Republike Srbije
  2. Predlog zakona o potrošačkim  kreditima
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštit
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu
  5. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga
  6. Predlog zakona o dopuni Zakona o strancima
  7. Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija i činjenica o događajima koji se odnose na rad državnih organa povodom objavljivanja audio snimaka i transkripta sa śednica organa Demokratske partije socijalista u dnevnom listu  „Dan“
  8. Izvještaj o radu Odbora za 2012. godinu
  9. Plan rada Odbora za 2013. godinu

Dokumenta: