Nazad

37. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, 29.11.2013.

Mjesto: Plava sala

Dnevni red:

  1. Predlog  zakona o Završnom računu budžeta crne gore za 2012. godinu sa Izvještajem o reviziji Završnog računa budžeta Crne Gore za 2012. godinu i Godišnjim izvještajem  o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2012 - oktobar 2013. godine
  2. Tekuća pitanja

Dokumenta: