Nazad

21. śednica Odbora za turizma, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 25.02.2014.

Mjesto: Crveni salon

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Odbora
  2. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata
  3. Predlog zakona o prevozu opasnih materija
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama
  5. Plan rada Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2014. godinu

Dokumenta:

Zapisnik sa śednice

Datum: 25.02.2014.
Vrsta dokumenta: Zapisnik

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o morskom dobru

Datum: 25.02.2014.
Broj akta: 27-11/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o prevozu opasnih materija

Datum: 25.02.2014.
Broj akta: 01-1/14-1/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Izvještaj o razmatranju Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim materijama

Datum: 25.02.2014.
Broj akta: 01-1/14-2/
Vrsta dokumenta: Izvještaj

Plan rada Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2014. godinu

Datum: 25.02.2014.
Broj akta: 00-63-10/14-4
Vrsta dokumenta: Ostalo